Over mij

Lang geleden heb ik een master Culturele Antropologie behaald. Naast interesse voor het gedrag van mensen, was ik altijd al geinteresseerd in het gedrag van dieren. Aan de Universiteit van Groningen en de Athabasca University (Canada) heb ik daarom vakken Diergedrag en Primate Behaviour gedaan. Ongeveer 10 jaar heb ik als lid van het managementteam voor Jane Goodall Nederland gewerkt. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming van chimpansees. Ik heb mij beziggehouden met de ontwikkeling van educatiemateriaal (voor in Nederland en in Frans Congo), een observatieonderzoek opgezet naar chimpansees in gevangenschap (dierentuin Beekse Bergen) en activiteiten ontwikkeld om fondsen en publiciteit te werven. Tijdens reizen in het buitenland verbaasde het mij dat liefhebbers van zangvogels de dieren in piepkleine hokjes houden. Zo klein, dat zij hun vleugels niet kunnen spreiden. De mensen waren ervan overtuigd dat de vogels toch gelukkig waren, omdat zij elke dag water en voer kregen. Volgens een lokale vogelorganisatie ontbrak het simpelweg aan educatie. Toen werd het idee geboren hier een educatief boekje over te schrijven (Het vogeltje dat niet fluiten kon). Daarna volgde het boekje over zwerfhondjes in India. Maar dichter bij huis wordt het dierenwelzijn ook geschonden. Vooral de intensieve varkensteelt raakt mijn hart. Met Koning Feestvarken,  het bijbehorende lespakket en Beestenbende hoop ik kinderen te bereiken en bewust te maken van het feit dat zij zelf een verschil kunnen maken op het gebied van dierenwelzijn en milieu, bijvoorbeeld door wat vaker te kiezen voor plantaardig eten. Tekenen, schilderen en verhalen bedenken doe ik het liefst en ik vind het nog leuker als ik deze hobby’s kan inzetten voor een goede zaak.

Linda de Vries